Různé jiné citáty

 

     

**********************************************************************************************************************

Citáty o lásce | Citáty o mužích a ženách | Citáty o životě | Citáty o štěstí | Citáty o přátelství | Citáty o psech | Citáty o kočkách | Citáty o koních | Ostatní

***********************************************************************************************************************

Kini | Murphyno psí zákony | Kapka poezie | Ostatní věcičky | Odkazy
***********************************************************************************************************************

   V očích máme zapsánu celou duši.

   Pláčeš? I v slze je síla. Jdi a žij!

   Nikdy neprší z celého nebe.

   Nevěř na zázraky - spoléhej na ně.

   Šance zaklepe na dveře častěji než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma. (W. Rogers)

   Bolest se střídá s radostí.

   Každý západ probouzí naději úsvitu.

   Občas se musíme podívat skutečnosti zpříma do očí a pak ji popřít.

  Nikdy se neboj na chvíli posadit a zamyslit se.

   Hudba někdy dokáže nahradit slzy.

   Až příliš pozdě člověk pochopí, že kouzlo je v pomíjivém okamžiku.

   Nikdy si nenechte ujít možnost zůstat zticha.

   Vše ostatní svěřuji osudu...

   Sny zabijeme tím, že je uskutečníme.

   Každý den je boj. Před očima musíte mít stále cenu pro vítěze.

   Kdo propadne zášti, je na tom stejně jako člověk, který požije jed a pak čeká, až někdo jiný umře.

   Mysli na nejhorší, doufej v lepší.

.
   Usmívej se, bude hůř!

   Ve svém osobním dramatu hraje každý hlavní roli. Nad oponou je napsáno: „Já sobě.“

   Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)

  Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

 Není vítěz kdo bojoval a zvítězil,ale ten kdo miloval zklamán byl a odpustil.

Nikdy se neboj stínů, protože každý stín znamená, že někde nablízku je světlo.

  Vše dokončené je obdivováno, vše začínající podceňováno. 

  Jednou z výhod dobrých skutků je, že povznášejí duši a uzpůsobují ji ke skutkům ještě lepším. (J. Rausseau)

  Vyslovení omluvy není pokořující, je to známka vyzrálosti a upřímnosti.

  Mysli si, že jsi jaký jsi... ale buď takovým, jakým opravdu chceš být...

  Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy. Nejsem tam. Nespím, to zjistíte brzy. Jsem tisíc větrů a všechno jejich vlání. Jsem jiskření stříbřitých sněžných plání. Jsem sluneční svit na zralém obilí. Jsem podzimní déšť, všechno zaliji. Když se probudíte do ranního ticha, já jsem ten čilý ruch, co na vás svěže dýchá. Zpěv ptáků, co v kruhu víří ve výškách. Jsem hvězdy, co nocí září jako zlatý prach. Nestůjte u mého hrobu a neroňte slzy. Nejsem tam. Nespím, to zjistíte brzy...  

  Hledáš pomocnou ruku? Najdeš ji na konci svého ramene.

  Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky. 

  Humor je nejdůstojnější projev smutku. (Miloš Kopecký )

  Hudba je záchrana před obyčejným slovem. (Romain Rolland )

  Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst 

  Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí. (I. G. Erenburg )

  Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný. (Thomas Carlyle)

  Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá. (Otto František Babler)

  Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a načež duše odpovídá. (A. Maurois)

  I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. (Konfucius)

  Všude tam kde je člověk je místo pro dobrý čin. (Seneca)

  Všechno co existuje, v minulosti už existovalo v jiné době, pod jiným jménem a na jiném místě. (Guicciardini)

  Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

  Když se lidé radují, jsou vždycky dobří;zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radují.(A.de Mello)

  Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. (Seneca)

  Není větší škody nad ztracený čas. (Michelangelo Buonarotti)

  Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. (Thomas Carlyle)

  Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni. (Antisthenes)

  Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. (Franz Kafka)

  Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum. (Francois De La Rochefoucauld)

  Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám. (Francois De La Rochefoucauld)

  Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.Konfucius (Kung fu tse)

  O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme. (Seneca)

  Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném. (Paul-Louis Courier)

  Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. (Napoleon Bonaparte )

  Nevím jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale určitě vím že ve čtvrté to budou klacky a kameny. (Albert Einstein)

  Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko. (William Faulkner)

  Usmívejte se za všech okolností. Vaši protivníci tak budou muset přemýšlet, co asi přehlédli. 

  Nikdy neapelujte na protivníkovy "lepší stránky". Obvykle je nemá. 

  To, co u jiných nazýváme choromyslným jednáním, je v našem případě experimentem 

  Na to, abys dostal úvěr, musíš prokázat, že na půjčku nejsi odkázán.

  Když neztrácíš hlavu tehdy, kdy ji už všichni ztratili, nerozumíš problému.

  Lidé začnou jednat rozumně teprve tehdy, když už vyčerpali všechny ostatní možnosti. 

  Dobré vychování nespočívá v tom, že člověk nevylije omáčku na ubrus, nýbrž v tom, že si člověk nevšimne, když to udělá ten druhý. (Čechov)

  Někdy nás na ostatních lidech rozčilují věci, které nám vadí na sobě. 

  Kdo myslí na zapadající slunce, když vychází měsíc? (Hugo)

  Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje. (Lewis) 

  K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. (E. Oesch)

  "Chytil jsem motýla - zahynul. Utrhl jsem květinu - zvadla. Poznal jsem, že všeho, co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem." (John Lennon)

  Rodina-je jako přátelská chobotnice, z jejíchž chapadel se nám nikdy nepodaří zcela uniknout. A vlastně po tom v hloubi srdce ani netoužíme. (Dodie Smithová)

  Vrásky by měly ukazovat místo, kde byl úsměv. (Mark Twain)

  Teplý úsměv hřeje celou zimu. (japonské přísloví)

  Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí, bys každou krůpěj krve cedil rád; a teprve potom cítíš, jak to bolí, když sám ji začne brát. 

  Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém (Konfucius)

  Tělesnou vadou duše netrpí, ale krásou duše zkrásní i tělo.

  Každý člověk je klaun, ale jen málokteří mají odvahu to ukázat. (Charlie Rivel)

  Kamkoli jdeš, jdi s celým svým srdcem. (Konfucius)

  Brány své věznice si nosí každý sám v sobě.  (Sartre)

  Trp člověče, jestli ti rvou po kouscích srdce, poděkuj jim ještě za svá trápení; jsou krásnější než neurčitá prázdnota těch, kteří nemají čeho litovat. (CLAUDE ACHILLE DEBUSSY )

  Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. (T. Lessing) 

  Člověk musí spadnout až na naprostý dno a když už nemůže spadnout níž, tak teprve může poznat, kdo vlastně je...

  Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil. (Lichtenberg)

  Učení v mládí je rytím do kamene,ve stáří pak kreslením do písku.

  Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat. 

  Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. (Schmidt) 

  Jen si zahrávej s nejlepšími, stejně zemřeš s ostatními.

  Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. (Čapek)

  Dnešek je ten zítřek, kterého jsme se včera obávali!

  Chceš-li se pomstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. (Sacha Guitry)

  Přes překážky ke hvězdám.

  Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu.

  Bůh je jako oceán a my jsme sklenicí vody nabranou z tohoto oceánu.

  Našiel som ťa a ti si tam nebola, zabudol som a predsa ťa vidím, zhasol som ale ti svietiš. Kto si ? ... Spomienka

  Nechať sa viesť pocitom je často cesta do pekla, ale prechádzka rajom. (AlexKišš)

  Nauč se stavět všechny cesty na dnešku, protože zítřek má příliš vratké základy.

  Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Zkus svět milovat.

  Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.

  Zastavte svět, chci vystoupit!

  Být sobě každý drábem, to mnohé přehluší, však vápno neseškrábem, když vězí na duši... 

 
  V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje .

  Každý den je zázrakem... 

  Nikdo si nezaslouží tvé slzy a ten, kdo si je zaslouží, tě nikdy nerozpláče. 


  Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.

  Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. 

 
  Jednou z nejhorších nemocí je diagnóza.

  Šetřit zdraví si začínáme od chvíle, kdy už ho nemáme.

  Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, abychom mohli nic nedělat.

  Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.

  Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty.

  Nesměj se vždy tomu, čemu se smějí druzí. Možná že se smějí právě tobě.

  Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji pěstovat.

  Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je; přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.

  Ztratíš mě, poznáš mě.

  Moudří lidé plodí moudré myšlenky a blázni je rozšiřují.

  Matematika učí: nepřehlížejte nuly!

  Umět se radovat. ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.
(Ota Pavel)

  Když voda dosahuje až k ústům, hlavu vzhůru.

  Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že z něho dostal největší část. (Erhart)

  Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. (Karel Čapek)

  Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí.

  Neplač, že to skončilo. Směj se, že se to vůbec stalo...

  Čím přesněji plánuješ, tím více tě zaskočí náhoda.

  Všecko, co se děje, děje se z určitého důvodu.

  Nesnaž se tak, protože ty nejlepší věci se stávají, když je nejméně očekáváš.

  Největší události, to nejsou ty nejhlučnější, ale naše nejtišší hodiny.

  Každý vidí, jak vypadáš, ale málokdo cítí, kdo jsi.

  Kdo by chtěl mít něco, co ještě nikdy neměl, bude muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal.

  Dej věci jméno a ona se stane!

  Směřuj vždy na měsíc, protože i když ho mineš, budeš ve hvězdách!

  Nejtěžší osobní porážka, kterou může člověk utrpět, je tvořena rozporem mezí tím, čeho jsme schopni dosáhnout, a tím, čeho jsme ve skutečnosti dosáhli. (Ashley Montagueová)

  Nestačí mít co dělat - je třeba si položit otázku: Co vlastně děláme? (Henry David Thoreau)

  Každé poslání je úžasné, když je naplňované ze všech sil. (Oliver Wendell Holmes, Jr.)

  Nic není tak zlé, jak vypadá, jen je těžké si připustit, že to tak je.

  Mluvit o hudbě je stejné jako mluvit o sexu. Můžete to popsat? A má se to vůbec popisovat? (Bruce Springsteen)

  Průzkumy veřejného mínění umožňují lidem vědět, co si myslí.

  Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.

   Nenaučíš plavat toho, kdo chce mít hlavu pod vodou...

   Pod mnoha ranami padne i dub.

  Největší korupcí je podplácet vlastní svědomí... (Zdeněk Janík)

  Buďte rychlí k naslouchání a pomalí k mluvení... (Pavel z Tarsu)

   Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.

   Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.

  Malé vědění dává lidem pýchu, velké skromnost.

  Co růží zvou i zváno jinak... vonělo by stejně... (Shakespeare)

  Myšlenky jsou jako mušle..... Miliony jich umírají už na pobřeží... My s nadšením sbíráme jejich skořápky... (Kasper)

  Jestliže nemáš sen, jak ho můžeš uskutečnit? (Oscar Hammerstein II)

  Skutečná dokonalost, nespočívá v tom, co člověk má, ale jaký člověk je. (Oscar Wilde)

  Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější. (japonské přísloví)

  Před velkou vlnou neskládej vesla. (vietnamské přísloví)

  Odmítnutí chvály je přání být chválen ještě jednou...

  Zatímco my se snažíme děti poučit o všech životních záhadách, děti nás učí, co vlastně znamená život. (Angela Schwidtová)

   Ještě nikdy nepřišla taková noc a takový problém, které by zvítězily nad svítáním a nadějí. (Bern Williams)

  Jaro je roční období, kdy je vám do zpěvu, přestože máte boty plné břečky. (Doug Larson)

  Nikdy nejsme tak šťastni, ani tak nešťastni, jak si myslíme. (F dela Rochefoucauld)

  Lidé,jejichž oko nikdy nesmočila slza, mají špinavý pohled. (S.J.Lec)

  Kdo nepozná, neví, kdo miluje, trpí, kdo zradil, promluvil, kdo neviděl, netoužil, kdo odpustil, bojoval, kdo byl sražen, prohrál, kdo daroval, sliboval, kdo přemýšlel, plakal, kdo zapomněl, neodpustil, kdo vzpomněl, odešel, kdo utekl, zradil, kdo proklel, nepochopil.

  Člověk je jediný tvor mezi živočichy, který se umí červenat. A je též jediný, který k tomu má i mnoho důvodů. (Mark Twain)

  Lenost je zvyk odpočívat dřív, než se člověk unaví. (J. Renard)

  Hvězdy jsou jistě střepy ze zrcadla poznání. Proto v nich často hledáme odpovědi na naše otázky. (Martikii)

  Víc než srážka s blbcem mě vytočí, když zjistím, že ten blbec jsem já...

  Minulost dělá budoucnost. Proto když odcházím se nikdy neotáčím, protože vím že to bude mít dohru.

  Nikdy není pozdě začít znovu. Nikdy není pozdě bojovat.

  Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky. (Karel Čapek)

  Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov. (Johann Wolfgang Goethe)

  I když přijmeme zásadu skutečné demokracie, že pitomec má stejnou cenu jako nadaný člověk,  je třeba zajít o krok dále a připustit, že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk. (Leo Szilard)

  V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. (William Shakespeare)

  Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překoná všechny ostatní zločiny. (Albert Camus)

  Ani jablek celá tuna nepředělá blbce na Newtona...

  Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo. (John Steinbeck)

  Všechno, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všecko, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí. (Arabské přísloví)

  Není vražednější pasti, než té kterou si člověk nastraží sám.

  Nebojte se nepřátel, v nejhorším Vás mohou zabít! Nebojte se přátel, v nejhorším Vás mohou zradit! Bojte se však lhostejných, neboť při jejich přihlížení a tichém souhlasu se děje vražda i zrada! (Jasenski Bruno)

  Neměl jsem boty a stěžoval jsem si, dokud jsem nepotkal člověka, který neměl nohy.

  Rozum a fantazie jsou naše křídla, jde jen o to chtít se naučit létat.

  Co z toho, že zítra bude líp, když vždy, když se ráno vzbudím, je dnes.

  Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. Tím vesmírem si nejsem tak jistý.

  Neraduj se ze světla na konci tunelu. S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí lokomotivu.

  Nepočítejte roky, počítejte vzpomínky.

  Většina lidí touží být nesmrtelná, ale přitom nevědí co dělat, když v neděli odpoledne prší!

  Nikdy nelze s jistotou určit, kterou stranu chleba si namazat. 

  Svoboda jednotlivce nekončí tam, kde začíná svoboda druhého, ale tam kde začíná ničení přírody. (J. Vavroušek)

  Není blbce, aby nesnil, že je velkým mužem, není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. (Flaubert)

  Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.

  Chceš realizovat své sny? Probuď se! (Joseph Rudyard Kipling)

  Člověku se nepřihodí nic, co by nebyl schopen unést.(Marcus Aurelius Antonius)

 

Odleťet zpátky nahoru

 

TOPlist